Mijnwater B.V.
22 juni 2020 | Ontwikkeling

Start aanleg mijnwatercentrumleiding in hartje Heerlen

In de week van 22-26 juni 2020 wordt gestart met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter voor het transport van mijnwaterenergie.

De uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. is nodig om gebouwen, waaronder het nieuwe stadskantoor van Heerlen, te voorzien van aardgasvrije warmte en koude. Via mijnwatercentrumleiding.nl worden omwonenden, gebruikers van de openbare weg en inwoners van Heerlen geïnformeerd over het tracé, de wegafsluitingen en eventuele omleidingen. Eind december 2020 is het tracé voltooid.

Het nieuwe leidingentracé wordt aangesloten op het bestaande warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. Daardoor is het mogelijk om meer gebouwen in de binnenstad aan te sluiten op het zogenaamde Mijnwater ‘smart grid’ voor wijkgericht én aardgasvrij verwarmen en koelen van gebouwen.

Het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor worden aangesloten. Het werk wordt in fases uitgevoerd. We starten in de Hertzdahlstraat, waarna de rotonde aan Putgraaf volgt en zo het tracé in gedeelten zal worden aangelegd.

Het tracé loopt van Valkenburgerweg (vanaf flat Sevagram/Douvenrade), onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat naar Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar Gasthuisstraat voor de aansluiting van Poppodium Nieuwe Nor. De leidingen liggen voornamelijk onder wegen en fietspaden. Het opbreken van de wegen, het graven en het leggen van de leidingen gaat zeker gepaard met enige hinder. Aannemer Visser & Smit Hanab doet er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken. Zij stellen aanwonenden en gebruikers van kantoorpanden op de hoogte van het werk in hun directe nabijheid.

Dit is een persbericht van Mijnwater B.V. en Visser Hanab B.V.