Dit voorjaar is Restauratieatelier Restaura gestart met een nieuw en omvangrijk project. Het overgrote deel van de 45.000 vondsten van het Romeinse villacomplex Voerendaal uit de 2e en 3e eeuw na Chr. ligt al jaren aan het zicht onttrokken in dozen in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Het merendeel van deze vondsten is nooit behandeld en conservering is nu noodzakelijk. Van 2022 t/m 2024 conserveren en restaureren de specialisten van Stichting Restaura archeologische vondsten uit de Romeinse Villa van Voerendaal.

Jong en oud in de provincie Limburg kan kennismaken met de unieke archeologische vondsten en de bijzondere technieken van het restauratie vak. Met educatieve activiteiten op scholen en bij culturele instellingen betrekt Stichting Restaura leerlingen en ouders bij de Verborgen Vondsten van Villa Voerendaal. Bij de reizende atelierpresentatie staat een grote hutkoffer centraal waarin een mini restauratieatelier zit. De atelierpresentaties worden gegeven door vrijwilligers, getraind door Restaura. Het publiek heeft een actieve rol. De hutkoffer bevat vondsten, tekeningen en modellen. Geheime lades en luikjes staan garant voor een spannende en leerzame zoektocht.

 

Verborgen vondsten Villa Voerendaal

Tussen 1984-1989 is het grootste Romeinse villa complex in Nederland opgegraven: de villa van Voerendaal. Het betreft een voor Nederland uniek villa terrein, uit de 2e en 3e eeuw na Chr., vanwege de omvang en conditie. Zes hectare groeven de archeologen op en ze haalden ongeveer 45.000 vondsten boven de grond. Ondanks de bijzondere aard van de opgraving bleef de het uitwerken van de vondsten liggen tot 2017.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed initieerde een meerjarig programma dat voorziet in een integrale uitwerking en synthese van de oude opgravingsgegevens en de publicatie daarvan met een uitgebreid publieksprogramma. Het archeologische verhaal wordt zo beschikbaar voor een breed publiek en zal daarmee de zichtbaarheid van archeologie binnen het fysieke domein vergroten.

Meer info: www.verborgenvondsten.nl

 


® Reconstructie bloeiperiode Villa Voerendaal door Mikko Kriek

Over Restaura

Stichting Restaura bestaat uit een team van negen specialisten die archeologische en historische voorwerpen conserveren en restaureren. Hun missie is het behouden van erfgoed uit onze bodem, van archeologische voorwerpen tot monumenten. Zo maken ze het mogelijk dat mensen kunnen genieten en leren van het verleden, ook in de toekomst.
Restaura is te vinden in De Vondst Raadhuisplein 20, Heerlen!